Het UWV heeft in juni 2018 het jaarlijks landelijk onderzoek gepubliceerd over moeilijk vervulbare vacatures in 2019, in het onderzoek wordt over accountants en fiscalisten het volgende gemeld.

“Assistent-accountants, AA-accountants en registeraccountants worden onder andere ingeschakeld voor controles/audits en het samenstellen van jaarrekeningen. Ze fungeren ook als adviseur van het bedrijfsleven. Door de economische voorspoed groeit de vraag, maar het is lastig om vacatures te vervullen. Hbo’ers zijn het moeilijkst te vinden, direct gevolgd door academici. Dit komt mede omdat er in de crisisjaren geen of te weinig starters zijn aangenomen. Opgemerkt wordt dat het accountantsberoep onder jongeren minder aantrekkelijk is geworden omdat met name de grotere accountantskantoren minder positief in het nieuws kwamen, maar ook vanwege de hoge werkdruk bij deze grote kantoren. Er is grote behoefte aan mensen met kennis van rapportage-standaarden en data-analyse technieken (BI). Daarbij is er ook vraag naar bijvoorbeeld IT-auditors. Dit vakgebied werd aanvankelijk aangeduid als EDP-auditing (Electronic Data Processing), een specialisatie binnen het accountantsberoep. Naarmate geautomatiseerde informatiesystemen steeds vaker de verwerking van administratieve processen overnemen, willen organisaties er zeker van zijn dat de financiële verslaglegging zorgvuldig gebeurt.

De vraag naar accountants kan afnemen vanwege een verdergaande digitalisering. Maar dit gaat niet van de ene op de andere dag. Bovendien zorgt de aantrekkende economie voor extra behoefte aan bedrijfseconomisch en fiscaal advies. Wel verandert de functie-invulling geleidelijk: het accent komt meer te liggen op adviseren, maar tot op heden bestaat nog steeds een groot deel van het werk uit administratieve dienstverlening en samenstel- en controlewerkzaamheden voor de jaarrekeningen. Automatisering van financiële processen zorgt dat de nadruk ook binnen finance steeds meer komt te liggen op het vertalen van data naar bruikbare rapportages en adviezen. Organisaties hebben behoefte aan mensen die beschikken over advies- en contactuele vaardigheden, om zo de link tussen it en finance te leggen. Daarnaast zijn ook vacatures voor belastingadviseurs (fiscalisten) moeilijk te vervullen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om specialisten op het gebied van omzetbelasting of ‘transfer pricing’. Ook meertaligheid wordt steeds belangrijker.” Zie uitgebreider: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-2019.pdf