Services

The Interim Tax Network is de betrouwbare partner voor inhouse tax ondersteuning op maat, door ervaren tax managers en biedt interim tax managers een community.

Download hier onze corporate brochure

Download

Voorbeelden

 • Projectmanagement of ondersteuning bij ad-hoc projecten met fiscale implicaties zoals bijvoorbeeld aan- en verkooptrajecten (M&A), reorganisaties, productontwikkeling, software implementatie, boekenonderzoeken of Due Diligence onderzoeken.
 • Identificeren en beperken van fiscale risico’s en signaleren van kansen.
 • Monitoren en verhelpen van de fiscale issues die voortkomen uit een Tax DD.
 • Complete implementatie van externe fiscale adviezen.
 • Inventariseren behoefte op gebied van tax management, opzetten van tax afdeling en fiscale begeleiding bij internationale uitbreiding van activiteiten.
 • Het coördineren en geregeld krijgen van alle belastingzaken, inclusief het onderhouden van relaties met externe (fiscale) adviseurs en belastingdiensten in binnen- en buitenland.
 • Het houden van overzicht over alle fiscale zaken en het opstellen van periodieke (fiscale) rapportages.
 • Fiscale ondersteuning van andere (interne) disciplines zoals commercie, finance & control, accounting, treasury, legal, risk of de externe accountant. Denk daarbij bijvoorbeeld aan input op begrotingen, (des)investeringsvoorstellen, de fiscale positie in de jaarrekening, het fiscaal toetsen van financiering, cash management of de beoordeling van contracten.
 • Monitoring, voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning bij alle tax compliance waaronder Vpb, BTW, loonheffingen, bronbelastingen en transfer pricing (waaronder master- en local files en benchmarkrapporten).
 • Het inschakelen van de juiste fiscale adviseurs en het bewaken en optimaliseren van het fiscaal adviesbudget.
 • Het verzorgen van interne fiscale opleiding en fiscale bewustwording binnen organisatie verbeteren.

Voordelen voor opdrachtgever

 • Een eigen tax executive die integraal (duurzaam) onderdeel uitmaakt van uw organisatie voor één of meer (vaste) dagen per week, maand of specifiek project. Een oplossing voor organisaties die (nog) geen behoefte hebben aan een fulltime tax manager, maar wel meer permanente flexibele ondersteuning wensen op tax gebied.
 • Een vollediger en objectief zicht op de fiscale risico’s en kansen binnen uw organisatie en meer proactief omgaan met fiscale vraagstukken. Onze tax executives regelen alle belastingzaken van de onderneming, zodat de opdrachtgever meer tijd overhoudt voor andere belangrijke zaken. Lees meer Veel bedrijven of bedrijfsonderdelen zonder eigen tax manager steunen bijna volledig op externe fiscale adviseurs. Deze kunnen echter niet op kostenefficiënte wijze de gewenste aandacht op de werkvloer geven. De externe adviseur kent de organisatie en de
  omgeving doorgaans niet voldoende en staat te ver af van de mensen en systemen om proactief en met maximale toegevoegde waarde te adviseren over fiscale risico’s en kansen.Bij deze bedrijven wordt de tax functie vaak door verschillende afdelingen en personen ingevuld, door mensen zonder de juiste kennis en opleiding en vaak met minder enthousiasme, echte ownership (van idee tot volledige implementatie) en een totaaloverzicht. Naarmate deze bedrijven groeien, groeit de complexiteit van belastingen en nemen vaak ook de externe advieskosten toe.In veel gevallen nemen deze bedrijven nog geen fulltime tax manager in dienst, maar is er wel al de behoefte aan meer duurzame ondersteuning. Ook voor bedrijven die wel al een fiscale afdeling hebben, kan er behoefte zijn aan een flexibele schil op fiscaal vlak met aandacht voor een specifiek land of aandachtsgebied. The Interim Tax Network vult deze leemte in door flexibele maar duurzame fiscale dienstverlening op de werkvloer bij opdrachtgevers aan te bieden.
 • Completere dienstverlening op het gebied van tax management door actieve kennisdeling en opstellen ‘best practices’ binnen ons netwerk. Lees meer Interim tax managers opereren doorgaans zelfstandig. The Interim Tax Network wil haar opdrachtgevers een inhoudelijk betere dienstverlening aanbieden doordat binnen het eigen netwerk (vertrouwelijk) actief aan kennisdeling wordt gedaan en de expertise van het hele netwerk wordt benut. Concreet wordt er op belangrijke vraagstukken met elkaar meegekeken, wordt samengewerkt aan gestandaardiseerde adviezen, (implementatie)plannen, modellen en checklists. Via ons netwerk faciliteren we structureel interne (fiscale) opleiding en soft skills. In het kader van efficiëntie werken we op onze dossiers met slimme ICT-oplossingen, maar de kennis en kwaliteit van de mensen is doorslaggevend.Ons netwerk van tax managers is opgeleid bij internationaal opererende advieskantoren en bedrijven en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Allen zijn eigen ondernemer, ambitieus, betrokken en gewend om te werken in verschillende teams, met diverse culturen en het halen van deadlines.
 • Hogere continuïteit van de dienstverlening door onderlinge vervangbaarheid. Lees meer Onderscheidend voordeel van inzet van The Interim Tax Network is dat de aangesloten tax executive elkaars expertise benutten om tot de beste fiscale ondersteuning te komen en elkaar moeten kunnen vervangen op opdrachten – indien noodzakelijk – of als back-up kunnen fungeren bij ziekte. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als de behoefte voor een specifiek project verandert of toch meer tijdsbesteding vergt.
 • Besparen op externe advieskosten en heldere prijsafspraken over onze dienstverlening. Lees meer The Interim Tax Network werkt op basis van een vast overeengekomen inzet qua dagdelen en met een vast tarief. Periodiek bespreken wij op basis van een plan van aanpak de aandachtsgebieden en onze inzet. Op deze wijze is er een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden gedurende het jaar en transparantie over de kosten. In overleg is het altijd mogelijk om tijdelijk extra capaciteit aan te vragen als dat vanwege groei of bijzondere situaties gewenst is.

FLEXIBLE TAX SOLUTIONS & EXECUTIVES