Project Description

De Richtlijn melding grensoverschrijdende constructies (‘Mandatory Disclosure-Richtlijn’) wordt in Nederland geïmplementeerd via een wetsvoorstel. Het doel van de Richtlijn en het wetsvoorstel is fiscale transparantie te bevorderen en komt voort uit de zogenaamde BEPS-initiatieven van de OESO om de uitholling van belastinggrondslag en ‘kunstmatig’ verplaatsen van winsten naar laagbelaste jurisdicties tegen te gaan. Het wetsvoorstel houdt een verplichting in om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden aan de fiscus.

Vanaf 1 juli 2020 ontstaat de meldingsplicht maar deze heeft terugwerkende kracht voor constructies op maat waarvan de eerste stap in implementatie na 25 juni 2018 heeft plaatsgevonden. De meldingsplicht berust in beginsel bij de intermediair (zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen).

In andere Europese landen wordt de Richtlijn eveneens geïmplementeerd met op hoofdlijnen vergelijkbare vereisten al zijn er behoorlijke verschillen qua reikwijdte en data van implementatie.

Zie voor Nederland onder meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/12/wetsvoorstel-ingediend-dat-intermediairs-verplicht-stelt-grensoverschrijdende-constructies-te-melden