Project Description

Wet DBA: Controle door de Belastingdienst
Vanaf 1 januari 2020 gaat de belastingdienst meer handhaven bij opdrachtgevers. Dat betekent dat correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen worden oplegd, eventueel met een boete. Handhaving zal altijd pas plaatsvinden na toezicht. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een bedrijfsbezoek of boekenonderzoek. In oktober 2019 start de belastingdienst met dit verscherpte toezicht. De belastingdienst handhaaft alleen als de opdrachtgever als kwaadwillend kwalificeert of als er aanwijzingen zijn gegeven die niet zijn opgevolgd.

Kwaadwillend is gedefinieerd als de opdrachtgever ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’. Als dit het geval is dan kunnen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen worden opgelegd. De belastingdienst moet wel bewijzen dat er sprake is van:

een (fictieve) dienstbetrekking
evidente schijnzelfstandigheid
opzettelijke schijnzelfstandigheid
Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/content/controle-wet-dba